To be a fan!

Pytania i odpowiedzi

 • Pytania dotyczące FAN ID
  • Czym jest FAN ID?

   FAN ID to dokument obowiązkowy, który powinni mieć wszyscy widzowie meczów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018™, niezbędny do wejścia na stadion. FAN ID stanowi zalaminowaną kartkę, zawierającą dane osobowe posiadacza.

  • Czy FAN ID jest obowiązkowy dla wszystkich widzów?

   Tak, FAN ID to obowiązkowo powinni mieć przy sobie wszyscy widzowie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018™.

 • Odbiór FAN ID w Centrum Odbioru
  • Centra Odbioru FAN ID będą czynne jedynie w miastach, gdzie odbędą się mecze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018™?

   Adresy i godziny otwarcia Centrów Odbioru FAN ID zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej www.fan-id.ru w sekcji "Gdzie odbierzesz"

   Ściągnąć mapę i sprawdzić jak dotrzeć do Centrum Wydawania można tutaj. 

  • Które dokumenty należy mieć przy sobie, aby załatwić FAN ID w Centrum Odbioru FAN ID?

   Musisz mieć przy sobie oryginalny dokument stwierdzający tożsamość (oryginał odpisu aktu urodzenia w przypadku dzieci w wieku poniżej 14 lat), bilet wejściowy na mecz albo dokument, uprawniający do odbioru biletu wejściowego na mecz.

  • Które dokumenty muszę mieć przy sobie, aby odebrać FAN ID w Centrum Odbioru FAN ID, w przypadku gdy wcześniej złożyłem wniosek na oficjalnej stronie internetowej?

   Musisz okazać oryginalny dokument stwierdzający tożsamość (oryginał odpisu aktu urodzenia w przypadku dzieci w wieku poniżej 14 lat), którego dane zostały podane we wniosku o wydanie FAN ID, oraz numer tego wniosku (to jest pożądane).

  • Zasady zachowania się w Centrum Odbioru FAN ID.

   W siedzibie Centrum Odbioru FAN ID zabrania się:
   - znajdowania się pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
   - wykonywania czynności stwarzających zagrożenie własnego bezpieczeństwa i zdrowia osoby, a także bezpieczeństwa i zdrowia innych osób; - działań mających na celu sianie nienawiści lub wzbudzenie uczucia wrogości, jak również naruszenie godności osoby lub grupy osób, w tym z powodu płci, rasy, narodowości, języka, religii;
   - naruszenia ogólnie przyjętych normy zachowania;
   - przychodzić ze zwierzętami, wyjątek stanowią psy przewodniki mające założony kaganiec. Zabrania się wnoszenia do obszaru Centrum Odbioru FAN ID i korzystania z;
   - broni wszelkiego rodzaju, w tym do samoobrony, amunicji, przedmiotów tnących i kłujących, przedmiotów, które mogą być wykorzystane jako broń, substancji wybuchowych, trujących i ostro pachnących, rzeczy radioaktywnych;
   - substancji i wyrobów łatwopalnych i pirotechnicznych (z wyjątkiem zapałek, zapalniczek kieszonkowych), w tym flarów (rakiet sygnalizacyjnych), flar meczowych, petard, butli gazowych oraz substancji chemicznych, które mogą być wykorzystane do produkcji wyrobów pirotechnicznych;
   - innych substancji, przedmiotów, wyrobów, których stosowanie może prowadzić do zadymienia, zapłonu;
   - urządzeń i wyrobów, które nie są artykułami pirotechnicznymi, stosowanych do wysiewu, rozpylania różnych materiałów i substancji (konfetti pneumatycznych);
   - substancji barwiących; - napojów alkoholowych, substancji odurzających i toksycznych bądź pobudzających;
   - materiałów propagandowych o charakterze ekstremistycznym, w tym zawierających emblematy nazistowskie albo symbolikę czy atrybuty lub symbolikę organizacji ekstremistycznych;
   - przeprowadzenia nielegalnego handlu, rozpowszechniania w jakikolwiek sposób artykułów o cechach politycznych, religijnych bądź rasistowskich (w tym plakatów, ulotek, broszur).

  • Wymagania dotyczące zdjęć do uzyskania FAN ID.

   Zdjęcie fotograficzne musi być kolorowe, z wyraźnym wizerunkiem twarzy en face bez nakrycia głowy.
   Aby załadować do witryny zdjęcie fotograficzne, musi być w formacie jpg albo jpeg, maksymalny rozmiar pliku nie może przekraczać 1 (jednego) mb, minimalny poziomy rozmiar obrazu 420 punktów, minimalny pionowy rozmiar obrazu 525 punktów.

   Zdjęcie powinno zostać zrobione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wypełnienia ankiety. Wymagania dotyczące pozycji osób na zdjęciu: osoba powinna być przedstawiona w pozycji frontalnej, mieć otwarte oczy i zamknięte usta, twarz na zdjęciu nie może być rozmazana; ilość osób na zdjęciu: nie więcej niż jedna, nie powinny być widoczne na zdjęciu oparcia krzesła, zabawki; tło powinno być białe i jednolite, nie dozwolone jest żółte, czerwone albo którekolwiek inne kolorowe oświetlenie; twarz powinna być równo oświetlona, rysy twarzy oraz oczy – widoczne, bez cieni, na zdjęciu nie powinno być jaskrawych plam, niedozwolony efekt czerwonych oczu.

   Kibic może przesłać zdjęcie w okryciu, nie zakrywającym twarzy, w przypadku gdy przekonania religijne nie pozwalają kibicowi na brak okrycia w miejscu publicznym (ciągłe noszenie nakrycia głowy jest obowiązkowym atrybutem ich narodowej lub religijnej), pod warunkiem że na zdjęciu w paszporcie kibic też ma założone okrycie. Obywatel ciągle noszący okulary może być na zdjęciu w okularach, które nie są wyposażone w barwione szkła. Szkła okularów muszą być czyste i przezroczyste (bez zaciemnień), aby oczy były wyraźnie widoczne. Oprawa okularów nie powinna zasłaniać oczu. Okulary nie powinny służyć źródłem odblasków; opaski na oczach są dopuszczalne jedynie ze względów medycznych, pod warunkiem że na zdjęciu w paszporcie kibic też ma założoną opaskę; edytowanie kolorów w celu upiększenia zdjęcia nie jest dozwolone.

 • Wjazd bez wizy
 • Pytania dotyczące wniosku
 • FAN ID dla dzieci
  • Czy dzieci również muszą otrzymywać FAN ID?

   Tak, dla dzieci należy odebrać własny FAN ID.

  • Kto może złożyć wniosek oraz odebrać FAN ID w przypadku dzieci w wieku poniżej 14 lat?

   Złożyć wniosek dla dziecka w wieku poniżej 14 lat, a także do podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i odbiór powiadomień informacyjnych, otrzymać FAN ID może przedstawiciel ustawowy dziecka.
   To jest rodzic albo przedstawiciel wyznaczony przez organ opieki. W tym celu jest potrzebny oryginał odpisu aktu urodzenia dziecka, dokument stwierdzający tożsamość przedstawiciela ustawowego dziecka, bilet albo dokument, uprawniający o wydanie biletu, świadectwo opieki (o ile interesy dziecka reprezentuje opiekun) (art. 64, 123, 148.1 Kodeksu Rodzinnego Federacji Rosyjskiej, ust. 1 art. 26, art. 28 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej, art. 7 i 8 Ustawy Federalnej z dnia 24.04.2008 r. nr 48-FZ "O opiece i kurateli "). Zwracamy uwagę, aby załatwić wniosek, trzeba zrobić zdjęcie dziecka.